نرم افزار مدیریت جیره و انبار مدیران

استاندارد


نرم افزار مدیریت تغذیه

بسته نرم افزاری مدیریت تغذیه مدیران پس از ۲ سال تحقیق و کار مداوم متخصصان شرکت مدیران و همچنین ۸ ماه تست و بهینه سازی مداوم توسط متخصصان امور دام، آماده و قابل عرضه به تمام گاوداران محترم می باشد. این بسته نرم افزاری شامل نرم افزارهای انبار، ترکیب ساز و مدیریت تغذیه می باشد که با بررسی های به عمل آمده بر اساس روند عملیاتی گاوداری ها، تولید و بهینه سازی شده است.

نرم افزار مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار کلیه کنسانتره ها ، خوراکها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراک هر رده دامی را مشاهده نمود.

نرم افزار مدیریت تغذیه می تواند کنترل ۷۰ درصد هزینه ها را انجام دهد.

 

 

نرم افزار انبار:  

– تعریف بی نهایت انبار

– تعریف مراکز هزینه

– تعریف واحدهای مورد نیاز و تبدیلات آنها به یکدیگر

– امکان تعریف بی نهایت دسته بندی کالا

– نگهداری اطلاعات کالاها از قبیل نام، کالای مشابه، حداقل و حداکثر مجاز برای نگهداری کالا، نقطه سفارش خرید و …

– ثبت کاردکسهای ورودی و خروجی

– انبارگردانی و نگهداری اطلاعات مغایرت کالاها

– صدور قبض انبار

– ثبت درخواستهای خرید

– ثبت مشخصات افراد

– کنترل اطلاعات وارد شده از بخش بازرگانی

– قابل اتصال به نرم افزارهای حسابداری

 

 گزارشات نرم افزار انبار:

موجودی کالا / کالاها

موجودی کالاها در یک انبار مشخص

کالاهای موجود در انبار

کالاهای موجود در یک انبار مشخص

کالاهایی که در حال استفاده می باشند.

کالاهای در حال استفاده در یک انبار مشخص

کالاهایی که مقدارشان از حداقل موجودی کمتر می باشد.

کالاهایی که مقدارشان در یک انبار مشخص از حداقل موجودی کمتر می باشد.

کالاهایی که مقدارشان از مقدار ماکسیمم بیشتر است.

کالاهایی که مقدارشان در یک انبار مشخص از مقدار ماکسیمم بیشتر است.

کالاهایی که مقدارشان از نقطه سفارش کمتر می باشد.

کالاهایی که مقدارشان در یک انبار مشخص از نقطه سفارش کمتر می باشد.

کالاهایی که مقدارشان صفر شده است.

کالاهایی که در یک انبار مشخص مقدارشان صفر شده است.

کالاهایی که مورد مصرف قرار نمی گیرند.

کالاهایی که در یک انبار مشخص مورد استفاده قرار نمی گیرند.

 

مغایرت:

گزارش مغایرت در تاریخ مشخص

گزارش مغایرت یک کالا

 

گزارشات درخواستی:

گزارش رسید یک کالا بین دو تاریخ

گزارش شخص طرف حساب کالای مشخص

گزارش کاردکسهای خروجی بین دو تاریخ

گزارش کاردکسهای ورودی بین دو تاریخ

 

کاردکس ها:

کاردکس کالا بین دو تاریخ برای یک کالا

کاردکسهای ورودی و خروجی برای یک کالا

کاردکسهای خروجی بین دو تاریخ مشخص

کاردکسهای خروجی بین دو تاریخ مشخص در یک انبار مشخص

کاردکسهای خروجی در یک تاریخ مشخص

کاردکسهای خروجی در یک تاریخ مشخص در یک انبار مشخص

کاردکسهای خروجی

کاردکسهای خروجی که از طریق فاکتور وارد شده اند

کاردکسهای ورودی به یک انبار مشخص در یک تاریخ خاص

کاردکسهای ورودی به یک انبار مشخص بین دو تاریخ مشخص

کاردکسهای ورودی به یک انبار مشخص

کاردکسهای ورودی بین دو تاریخ مشخص

کاردکسهای ورودی که از طریق فاکتور وارد شده اند

کاردکسهای ورودی و خروجی ثبت شده برای یک کالا

کاردکسهای ورودی و خروجی ثبت نشده برای یک کالا

کاردکسهای ورودی

 

قیمت ها :

کالاهایی که قیمتشان قطعی می باشد

کالاهایی که قیمتشان در یک انبار مشخص قطعی می باشد

کالاهایی که قیمتشان غیر قطعی می باشد

کالاهایی که قیمتشان در یک انبار مشخص غیر قطعی می باشد

قیمت میانگین با در نظر گرفتن هزینه حمل

 

حواله و رسید و درخواست :

گزارش حواله بین دو تاریخ

گزارش حواله یک کالا

گزارش درخواست بین دو تاریخ

گزارش درخواست کالا در یک تاریخ مشخص

گزارش درخواست یک کالا

گزارش رسید بین دو تاریخ

گزارش رسید یک کالا

 

انبارگردانی :

گزارش انبارگردانی در یک تاریخ مشخص

 

نرم افزار ترکیب ساز:

– تعیین درصد ماده خشک مواد غذایی

– ثبت فرمول کنسانتره های تولیدی در گاوداری

– امکان تولید فرمول های مورد نظر و ثبت خودکار کاردکسهای خروجی هر یک از اقلام فرمول

– امکان بروز رسانی قیمت ها

 

 

گزارشات کنسانتره :

اقلام یک کنسانتره

کنسانتره های ساخته شده بین دو تاریخ

کنسانتره های فعال

کنستانتره و اقلام

لیست تولیدهای یک کنسانتره بین دو تاریخ

 

نرم افزار مدیریت تغذیه:

این برنامه برای مدیریت خوراک دامداری به تفکیک گروه (فیدر مشترک)، بهاربند و دام می باشد. از جمله امکانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

   – ارتباط با برنامه مدیریت گاوداری مدیران و بدست آوردن اطلاعات گروهها، بهاربندها و دامها از این برنامه

– ارتباط با برنامه انبار برای دریافت موجودی خوراکها و قیمت میانگین کالاها

– ثبت خودکار کاردکسهای خروجی در هنگام مصرف خوراک ها

– تعریف جیره های مختلف به همراه ثبت مقادیر TMR و NTMR

– تهیه فرم خوراک ریز بر اساس گروهها، بهاربندها و نوبتهای غذایی

– به روز رسانی قیمتها

– تخصیص خوراکهای اضافه که در جیره مصرفی مشخص نشده است

– ثبت مغایرت خوراکهای مصرفی با مقدار واقعی مصرفی بدست آمده در انبارگردانی

 

گزارشات تغذیه :

بهاربند :

خوراک های مصرف شده  بین دو تاریخ برای هر بهاربند بصورت جزئی

خوراک های مصرف شده در یک تاریخ برای هر بهاربند بصورت جزئی

کل خوراک مصرف شده برای هر بهاربند بین دو تاریخ

کل خوراک مصرف شده برای یک بهاربند بین دو  تاریخ

کل خوراک مصرف شده برای یک بهاربند در یک تاریخ

کل خوراک مصرف شده در یک تاریخ برای هر بهاربند

لیست بهاربندها با نوع دام مشخص

لیست بهاربندها

لیست جیره هایی که بین دو تاریخ برای یک بهاربند مصرف شده

لیست شماره بدن های یک بهاربند

لیست مقادیر نوبتهای NTMR یک بهاربند مشخص در یک تاریخ

لیست مقادیر نوبتهای TMR یک بهاربند مشخص دریک تاریخ

مصرف یک خوراک مشخص در یک بهاربند بین دو تاریخ

مقادیر نوبتها در یک تاریخ برای یک بهاربند مشخص

میانگین مصرف خوراکها در یک بهاربند بین دو تاریخ

میانگین مصرف کل خوراک در یک بهاربند بین دو تاریخ

میانگین مصرف یک خوراک مشخص در یک بهاربند

میانگین هزینه خوراک یک بهاربند بین دو تاریخ

میانگین هزینه خوراکهای یک بهاربند بین دو تاریخ

 

جیره :

قیمت میانگین جیره مشخص تا یک تاریخ

کدام جیره بیشترین و کدام یک کمترین  مصرف را داشته است

لیست جیره ها به همراه خوراکهای تعریف شده

لیست جیره های تعریف شده

لیست جیره های مصرف شده

لیست جیره های مصرف نشده

لیست جیره هایی که در یک تاریخ مصرف شده

لیست جیره هایی که بین دو تاریخ  مصرف شده

لیست جیره هایی که بین دو تاریخ برای یک بهاربند مصرف شده

لیست جیره هایی که در یک تاریخ مصرف شده

لیست خوراکهای یک جیره مشخص

 

خروجی از انبار :

حواله انبار

لیست خروجی های انبار مربوط به تغذیه بین دو تاریخ

 

خوراک :

لیست خوراکهای مصرف شده به تفکیک خوراک های کنسانتره

مقدار واقعی و مصرفی ارزش غذایی خوراکهای جیره

میانگین مصرف خوراکها ی کل گله بین دو تاریخ

میانگین مصرف کل خوراک در تمام گله بین دو تاریخ

میانگین مصرف یک خوراک در تمام گله بین دو تاریخ

میانگین هزینه خوراک بین دو تاریخ

میانگین هزینه خوراکهای کل گله بین دو تاریخ

میزان کل مصرف خوراکها

میزان مصرف خوراکها بین دو تاریخ

میزان مصرف خوراکها در یک تاریخ

میزان مصرف یک خوراک بین دو تاریخ

میزان مصرف یک خوراک در یک تاریخ

میزان مصرف یک خوراک

 

خوراک های اضافی :

لیست خوراک های اضافی تخصیص داده شده بین دو تاریخ

لیست خوراک های اضافی تخصیص داده شده در یک تاریخ

 

دام ها :

کل خوراک مصرف شده برای هر دام بین دو تاریخ

کل خوراک مصرف شده برای هر دام در یک تاریخ

کل مواد مصرفی یک دام

لیست دامها همراه مقدار مصرف

لیست مواد مصرفی هر دام

مواد مصرفی یک دام بین دو تاریخ

مواد مصرفی یک دام در یک تاریخ

موقعیت دامها در یک تاریخ

میزان خوراک کل دامها بین دو تاریخ

میزان خوراک کل دامها در یک تاریخ

 

فرم خوراک ریز :

فرم خوراک ریز

فرم خوراک ریز NTMR.

فرم خوراک ریز TMR

فرم خوراک ریز بر اساس فیدر مشترک بدون ذکر بهاربند

فرم خوراک ریز بر اساس فیدر مشترک

فرم خوراک ریز بر اساس نوبت

 

فیدرها :

لیست فیدرها

 

گروه ها :

خوراکهای مصرف شده بین دو تاریخ برای هر گروه بصورت جزئی

خوراکهای مصرف شده در یک تاریخ برای هر گروه بصورت جزئی

میزان خوراکهای مصرف شده برای گروههای دامی در طول یک دوره

میزان مصرف کل خوراک هر گروه دامی بین دو تاریخ

میزان مصرف کل خوراک هر گروه دامی بین دو تاریخ

 

مغایرت :

لیست مغایرت ها بین دو تاریخ

 لیست مغایرتهای یک خوراک بین دو تاریخ

مغایرتهای مربوط به یک تاریخ

 

امکانات عمومی:

بهره گیری از نرم افزار گزارشگیری رز:

   در نرم افزار گزارش گیر رز  کاربر می تواند با آموزش سریع ساخت گزارش، به تولید گزارشهای مورد نیاز خود به تعداد بی نهایت گزارش بپردازد. این نرم افزار کمک می کند تا در صورت ایجاد نیاز به یک گزارش جدید و یا نیاز به ایجاد تغییر در یک گزارش قدیمی، کاربر بتواند بدون نیاز به مراجعه و یا تماس با شرکت سازنده نرم افزار و بدون پرداخت هزینه ای، خود به تهیه آن گزارش بپردازد. این در حالی می باشد که بسته نرم افزاری ذکر شده شامل بیش از ۱۰۰ گزارش آماده در هر بخش می باشد.

 

 http://modirangroup.com/mahsolat/tghziye.html

جهت اطلاعات بیشتر می توانید:

*با تلفن ۳۴۴۰۱۱۰۵-۰۳۱ – ۰۹۱۳۱۰۲۶۲۳۵ تماس حاصل نمایید.

*به آدرس   Me.Modiran@Gmail.com  ایمیل بفرستید.

*به سایت http://www.modirangroup.com  و یا     http://www.m88.ir  مراجعه نمایید.

*سایر وب سایت های ما:  modiran8.ir   و m888.ir   

 * Modirangroup تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی و سفارشی

*شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان   تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی و سفارشی ،مجری نرم افزارهای تخصصی پایگاه داده بر روی موبایل، مشاور و مجری استانداردهای نرم افزار و امنیت اطلاعات و طراحی سایت و….

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان