نرم افزار بهای تمام شده مدیران

استاندارد


نرم افزار قیمت تمام شده

نرم افزار قیمت تمام شده مدیران تنها نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دامی می باشد که کاملا با استاندار ۲۶ کشاورزی منطبق بوده و با سرعت بالا می تواند علاوه بر محاسبه بهای تمام شده نقاط ضعف و مشکلات گله را به صورت دقیق نمایش دهد.همچنین محاسبه دارایی تولید، استهلاک، مواد( کار – مواد – سربار) و دهها آیتم دیگر را به صورت اتوماتیک انجام  می دهد.

نرم افزار بهای تمام شده به کاربران این امکان را می دهد که قیمت تمام شده کلیه محصولات خود را با توجه به عملیات ثبت شده در بخش تولید وهمچنین صورت هزینه های انجام شده طی دوره بدست آورد .

نرم افزار قیمت تمام شده دارای گزارشات متنوع می باشد که بصورت فهرست وار بدین ترتیب می باشد.

۱٫ خلاصه صورت سیستم بهای تمام شده دامداری

۲٫ خلاصه گزارشات اطلاعات دامهای مولد(دارائیهای ثابت

۳٫ خلاصه گزارش اطلاعات دام های غیر مولد (دارئیهای جاری

۴٫ گزارش سنی دام ها

۵٫ صورت استهلاک دامهای مولد

۶٫ صورت هزینه مواد مصرفی رده ها

۷٫ صورت هزینه کار و سربار رده ها

۸٫ تعداد و ارزش دامها به تفکیک گروه در پایان دوره

همچنین این سیستم دارای یک نرم افزار اتوماتیک بررسی اطلاعات تولید می باشد که تمامی خطاهای کاربری را در بخش تولید بصورت اتوماتیک تصحیح می نماید. بخشهای کلی این سیستم به ترتیب زیراست

روند کار سیستم از استقرار دامها با قیمت اولیه شروع واستقرار یک بار صورت می گیرد. پس از آن کاربر می تواند در هر بازه زمانی (مثلا یک ماهه ،فصلی و۶ماهه ویا سالانه ).هزینه های طی دوره را با کدینگ آزاد به نرم افزار وهمچنین اتصال سیستم تولید را به قیمت تمام شده انجام دهد.

پس از آن با شروع عملیات محاسبه نرم افزار فرآیند محاسبات را انجام و گزارشات نهایی را در اختیار کاربر قرار می دهد.در صورتیکه کاربر نیاز  به گزارشات بیشتری داشته باشد می تواند در سیستم گزارش رز این گزارشات را طراحی نماید.

۱٫ امکان تخصیص هزینه ها با ضرائب دلخواه در هر دوره

۲٫ امکان تعیین آیتم های محاسباتی (مثل مبنای استهلاک، درصد ارزش اسقاط ، تعداد سال استهلاک…)

۳٫ محاسبه ترکیب گله در دوره

۴٫ محاسبا‌ت شامل: ۱- محاسبه رشد ۲- کار ومواد وسربار هر دام در دوره ۳- کار مواد وسر بار شیر۴- توقف گوساله برای تلیسه وگاو ۵- توقف شیر۶- سقط ۷-  مرده زایی(تلیسه وگاو) ۸- بازده موثر گوساله (تلیسه ، گاو وشیر) ۹- هزینه های عمومی شیر وقیمت یک کیلو شیر)۱۰- دامروز دام ها در حالت مختلف گاوها ۱۱- ارزش منصفانه

۵٫امکان مشاهده کاردکس کلی دام (از ابتدا ) و کاردکس آخرین دوره محاسبه شده

۶٫ امکان بازدید گزارشات در هر دوره ی دلخواه

این سیستم در کنار نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران بسیار کار آمدتر و کاربردی تر خواهد شد.

برخی خروجی های نرم افزار قیمت تمام شده

برخی از مواردی که  نرم افزار قیمت تمام شده بصورت خروجی ارائه می نماید عبارت است از:

 خلاصه گزارش اطلاعات دامهای مولد (دارائیهای ثابت)

*موجودی اول دوره *مبلغ موجودی اول دوره *جنین اول دوره *مبلغ جنین اول دوره* دام خریداری شده طی دوره *مبلغ دام خریداری شده طی دوره *دام انتقالی از دارائیهای در جریان *مبلغ دام انتقالی از دارائیهای در جریان *هزینه مواد مصرفی *هزینه کار *هزینه سربار *هزینه استهلاک *هزینه عمومی شیر *قیمت تمام شده شیر *توقف برگشتی از شیر *قیمت تمام شده گوساله *توقف برگشتی از گوساله *قیمت تمام شده جنین *سقط جنین *دام فروش رفته *مبلغ دام فروش رفته *دام تلف شده *مبلغ دام تلف شده  *دام فروش رفته نر *مبلغ دام فروش رفته نر *دام تلف شده نر *مبلغ دام تلف شده نر *موجودی اول دوره نر *مبلغ موجودی اول دوره نر *دام خریداری شده طی دوره *مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر *مبلغ مرده زایی *بازده فوق العاده شیر *بازده فوق العاده گوساله *تعداد جنین پایان دوره *هزینه اسپرم مصرفی *جنین پایان دوره *روز توقف شیر *روز توقف گوساله *روز سقط جنین * روز مرده زایی

خلاصه گزارش اطلاعات دامهای غیرمولد (دارائیهای جاری)

*مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد *تعداد موجودی اول دوره ماده *مبلغ موجودی اول دوره ماده *موجودی اول دوره نر *مبلغ موجودی اول دوره نر *دام خریداری شده طی دوره ماده *مبلغ دام خریداری شده طی دوره ماده  *دام خریداری شده طی دوره نر *مبلغ دام خریداری شده طی دوره نر *دام متولد شده طی دوره ماده *مبلغ دام متولد شده طی دوره ماده *دام متولد شده طی دوره نر *مبلغ دام متولد شده طی دوره نر *روزهای رشد غیر مولد ماده *روزهای رشد غیر مولد نر *دام فروش رفته ماده *مبلغ دام فروش رفته ماده *مبلغ دام فروش رفته ماده * مبلغ دام فروش رفته نر *دام تلف شده ماده *مبلغ دام تلف شده ماده *دام تلف شده نر *مبلغ دام تلف شده نر *دامهای تبدیل شده به دام مولد *مبلغ دامهای تبدیل شده به دام مولد ماده *دام فروش رفته ماده زیر ۳ ماه *دام فروش رفته نر زیر ۳ ماه *دام فروش رفته ماده ۳ تا ۹ ماه *دام فروش رفته نر ۳ تا ۹ ماه *دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه ماده *دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه نر *دام تلف شده بالای ۹ ماه ماده *دام تلف شده بالای ۹ ماه نر *مبلغ دام فروش رفته ماده زیر ۳ ماه ماده *مبلغ دام فروش رفته ۳ تا ۹ ماه ماده *مبلغ دام فروش رفته زیر ۳ ماه نر *مبلغ دام فروش رفته ۳ تا ۹ ماه نر *مبلغ دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه ماده *مبلغ دام تلف شده ۳ تا ۹ ماه نر *مبلغ دام تلف شده بالای ۹ ماه ماده *مبلغ دام تلف شده بالای ۹ ماه نر *هزینه مواد مصرفی غیرمولد ماده *هزینه کار غیر مولد ماده *هزینه سربار غیر مولد ماده *هزینه مواد غیر مولد نر *هزینه کار غیر مولد نر *هزینه سربار غیر مولد نر *هزینه اسپرم مصرفی

جدول تعداد و ارزش دامها به تفکیک 

*گروه در پایان *ارزش کل دام *جمع سن گروه *ارزش هر راس *سن *شیری *جمع گاوهای شیری *گاونر *کل خشک *تلیسه آبستن بالای۷ماه *جمع دامهای مولد غیرشیری *جمع کل دامهای مولد *تلیسه غیرآبستن *تلیسه زیر۹۰روز *تلیسه آبستن زیر۷ ماه *تلیسه ۳تا۹ماه *جمع دامهای پرورشی ماده *نرزیر۹۰روز *نر۳تا۹ماه *جوانه نر *جمع دامهای پرواری نر *جمع کل دامهای غیر مولد

خلاصه صورت سیستم قیمت تمام شده

*کل تعداد دام روز *هزینه مواد مصرفی *هزینه کار مستقیم *هزینه سربار *هزینه استهلاک *دام مولد اول دوره *روز رشد دامها *دام روز گاو نر *کل روزهای شیردهی *کل روزهای خشکی  *کل روزهای توقف تولید *دامروز تلیسه بالای ۷ *ابتدای دوره *انتهای دوره *کل قیمت تمام شده شیر *میزان تولید شیر *بهای یک کیلو شیر *مواد شیر *هزینه کار و سربار شیر *توقف برگشتی از شیر *توقف برگشتی از گوساله تلیسه *توقف برگشتی از گوساله گاو *کل ارزش نوزاد *تعداد نوزاد متولد شده *ارزش دام فروش رفته *ارزش دام تلف شده *قیمت تمام شده رشد *دام مولد پایان دوره *دام غیرمولد پایان دوره *جنین پایان دوره *دام غیرمولد اول دوره *جنین اول دوره *دام خریداری طی دوره *سن بلوغ تلیسه *مبلغ اسپرم برای شیر *ارزش منصفانه دامهای نر *میانگین ارزش تلیسه ۲۳ * سقط جنین تلیسه *سقط جنین گاو *دام غیرمولد پایان دوره نر *مبلغ مرده زایی تلیسه *بازده فوق العاده تلیسه *بازده فوق العاده شیر   *بازده فوق العاده گوساله گاو *هزینه عمومی شیر *مبلغ مرده زایی گاو

صورت استهلاک دامهای مولد 

*ذخیره استهلاک دامها در اول دوره *اضافه می شود_ استهلاک دامها طی دوره *کسرمی شود_استهلاک دامهای فروش رفته *کسرمی شود _ استهلاک دامهای تلف شده *مانده ذخیره استهلاک پایان دوره *گزارش ارزش دفتری و دامهای مستهلاک شده در پایان دوره *میانگین ارزش دفتری یک راس دام *پایین ترین ارزش دفتری دامهای مولد *بالاترین ارزش دفتری دامهای مولد *دامهای مولد مستهلک شده _ تعداد *دامهای مولد مستهلک شده _درصد به کل دامهای مولد

صورت هزینه کار و سربار رده ها 

*جمع کار و سربار *هزینه روزانه سربار *هزینه سربار رده *هزینه روزانه کار *هزینه کار رده *دام روز *نام رده   

گزارش سنی دام ها 

*ارزش پایان دوره *تعداد  دام *سن دام

صورت هزینه مواد مصرفی رده ها *کل هزینه مواد مصرفی *مواد و اسپرم *کل هزینه اسپرم *نام رده

 

http://modirangroup.com/mahsolat/gheymat-tamam/software-gheymat-tamam.html

 

جهت اطلاعات بیشتر می توانید:

*با تلفن ۳۴۴۰۱۱۰۵-۰۳۱ – ۰۹۱۳۱۰۲۶۲۳۵ تماس حاصل نمایید.

*به آدرس   Me.Modiran@Gmail.com  ایمیل بفرستید.

*به سایت http://www.modirangroup.com  و یا     http://www.m88.ir  مراجعه نمایید.

*سایر وب سایت های ما:  modiran8.ir   و m888.ir   

 * Modirangroup تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی و سفارشی

*شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان   تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی و سفارشی ،مجری نرم افزارهای تخصصی پایگاه داده بر روی موبایل، مشاور و مجری استانداردهای نرم افزار و امنیت اطلاعات و طراحی سایت و….

 

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان