نرم افزار خدمات پس ازفروش رادیکال

استاندارد


امروزه مشتریان انتظار دارند که خدمات مناسب و سریع را با کمترین هزینه، از فروشندگان دریافت نمایند. از سوی دیگر با افزایش تدریجی مشتریان یک شرکت کنترل و نگهداری اطلاعات خرید یک مشتری، خدماتی که به آنان ارائه شده است زمان و هزینه‌های زیادی را متوجه سازمان می نماید.

با استفاده از نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش رادیکال می توانید تمامی اطلاعات مرتبط با مشتریان ، اطلاعات خرید و فروش و تمامی خدمات و سرویس های ارائه شده به مشتریان را کنترل و مدیریت نموده و کمک بسزایی در کاهش هزینه های شرکت خواهد کرد.

 

اطلاعات مرتبط با اشخاص

·         تعریف استان به تعداد نامحدود

·         تعریف شهر به تعداد نامحدود

·         تعریف گروه طرف حساب به تعداد نامحدود

·         تعریف طرف حساب (مشتریان) به همراه اطلاعات شخصی ، بانکی و ثبت آدرس و شماره همراه و تلفن به تعداد نامحدود برای هر طرف حساب (مشتری)

·         جستجو و چاپ لیست طرف حساب (مشتریان)

·         تعریف سمت به تعداد نامحدود (سمت برای کارمندان و تکنسین ها استفاده می گردد)

·         تعریف واحد های سازمانی به تعداد نامحدود

·         ورود اطلاعات کارمندان و تکنسین ها – ورود اطلاعات شخصی ، اطلاعات استخدامی و بیمه ، تعیین سمت و واحد سازمانی برای کارمندان و تکنسین ها

·         جستجو و چاپ لیست کارمندان و تکنسین ها

اطلاعات مرتبط با کالا و خدمات

·         تعریف واحدهای کالا به تعداد نامحدود

·         تعریف انبار ها به تعداد نامحدود به همراه آدرس و شماره تماس و تعیین انباردار

·         تعریف گروه کالا به تعداد نامحدود

·         تعریف کالا ها به تعداد نامحدود به همراه مدل و قیمت خرید و فروش اول دوره و تعیین مالیات و سایر مشخصات فنی کالا ها

·         تعریف گروه خدمات به تعداد نامحدود

·         تعریف اطلاعات خدمات به تعداد نامحدود به همراه مبالغ و درصد تخفیف و درصد مالیاتی برای خدمات و سایر اطلاعات مرتبط با خدمات

·         فاکتورهای خرید ، فروش ، برگشت از خرید و برگشت از فروش

·         امکان جستجو پیشرفته در لیست کلیه فاکتور ها

·         امکان چاپ بصورت لیستی از فاکتورها

·         امکان چاپ تکی فاکتور ها به همراه لوگو شرکت

عملیات مرتبط با سرویس ها

·         تعریف علت های سرویس به تعداد نامحدود

·         تعریف وضعیت های سرویس به تعداد نامحدود

·         تعریف نوع طرح تمدید گارانتی به تعداد نامحدود

·         تعریف ویژگی های سرویس به تعداد نامحدود

·         تعریف علت های تعلیق به تعداد نامحدود

·         تعریف گارانتی تکنسین ها به تعداد نامحدود

·         تعریف گارانتی محصول به تعداد نامحدود

·         تعریف وضعیت تخصیص سرویس به تعداد نامحدود

·         تعریف وضعیت تایید شرکت به تعداد نامحدود

·         تعریف ایرادات ظاهری به تعداد نامحدود

·         تعریف ایرادات فنی به تعداد نامحدود

·         تعریف رفع ایرادات به تعداد نامحدود

اطلاعات سرویس ها و خدمات

·         ورود اطلاعات سرویس ها ، توضیحات رسید ، مشتری و تکنسین ، تاریخ و ساعات سرویس ها

·         ورود اطلاعات قطعات استفاده شده در سرویس به تعداد نامحدود

·         ورود اطلاعات مبالغ سرویس ها : مبلغ قطعات رسید ، مبلغ قطعات تایید شده و سایر مبالغ

·         ورود اطلاعات ایرادات فنی و ایرادات ظاهری برای سرویس مورد نظر

·         ورود اطلاعات رفع ایرادات مورد نیاز برای سرویس مورد نظر

گزارشات

·         گزارش جامع اطلاعات سرویس با قابلیت فیلتر بر اساس تمامی پارامترهای ورودی

·         گزارش جامع از ایرادات فنی و ظاهری سرویس ها به تفکیک با قابلیت فیلتر بر اساس تمامی پارامترهای ورودی

·         گزارش جامع از رفع ایرادات انجام شده برای سرویس های محصولات مشتریان با قابلیت فیلتر بر اساس تمامی پارامترهای ورودی

·         گزارش جامع از قطعات مصرفی برای سرویس ها با قابلیت فیلتر بر اساس تمامی پارامترهای ورودی

·         گزارش موجودی تعدادی و ریالی انبار به تفکیک انبار ، نام کالا ، تاریخ با قابلیت فیلتر کالاهای فاقد گردش در انبار یا انبارهای انتخاب شده

·         گزارش کاردکس تعدادی کالا به تفکیک نام انبار ، نام مشتری ، نام انبار و تاریخ با قابلیت فیلتر کالاهای فاقد گردش در انبار یا انبارهای انتخاب شده

·         گزارش سفارشات کالا ( اختصاصی کالاهای به حداقل و حداکثر رسیده )

·         گزارش ریز عملکرد و صورتحساب ریالی مشتریان

·         گزارش ریز عملکرد کاربران برای آگاهی مدیر سیستم از عملیات ثبت شده

·         قابلیت تغییر در چاپ ها با استفاده از ماژول طراحی چاپ

امکانات برنامه

·         تنظیمات برنامه

·         تعریف سال مالی

·         تعریف و مدیریت کاربر

·         تعیین سطح دسترسی پیشرفته برای کاربران

·         تهیه و بازیابی پشتیبان

 

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت