نرم افزار پرسنلی رادیکال

استاندارد


نگهداری اطلاعات پرسنل در شرکت ها و سازمان ها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که به دقت نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران را درگیر خود کرده است. نرم افزار پرسنلی رادیکال یک نرم افزار ساده با کاربری بسیار آسان برای شرکت ها و مجموعه های کوچک می باشد که می خواهند لیست پرسنل و پرداختی های خود را نگهداری نمایند

 

اطلاعات پایه نرم افزار

·         نوع قرارداد

·         درصد نوبت کاری

·         بیمه های تکمیلی

·         نسبت های خانوادگی

عملیات مرتبط با پرسنل

·         ورود اطلاعات پرسنلی : شامل اطلاعات شناسنامه ای ، اطلاعات شغلی و اطلاعات تکمیلی

·         امکان ورود اطلاعات افراد تحت تکفل پرسنل

·         امکان جستجو و ویرایش پرسنل

·         عدم محدودیت در تعداد پرسنل وارد شده

·         امکان ثبت اخطار برای پرسنل با تاریخ و توضیحات اخطار

·         وجود سه نوع چاپ از اطلاعات پرسنل : لیست پرسنل ، چاپ انتخابی و چاپ گروهی

·         خروجی اکسل از اطلاعات پرسنل

·         تعریف نوع کارکرد های مالی

·         ورود اطلاعات پرداختی به پرسنل با امکان جستجو و چاپ

 

 

مشهد بولواراستقلال بین استقلال ۴و چ میلاد پ۳۶ 

طبقه۳ واحد۸

 ۰۹۱۵۷۶۷۰۰۲۵***اسماعیلی

www.rayanpersis.com

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت