نرم افزار حضورغیاب رادیکال

استاندارد


نرم افزار حضور و غیاب رادیکال موجب می شود که نظارت و مدیریت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و از کم کاری های احتمالی کاسته شود . بعلاوه این اطمینان برای پرسنل حاصل می شود که به هیچ عنوان حقی از آنها ضایع نشده و کلیه حسابرسی ها طبق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سیستم صورت می گیرد. با اتوماسیون کردن حضور و غیاب در یک سازمان، کلیه عملیات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصیها، مأموریتها، اضافه‌کاری، شیفتها، تقویم‌کاری و کارکرد پرسنل ثبت شده و قابل بازیابی است.

 

مهمترین مزایای سیستم های حضور و غیاب

·         حذف فرایند ثبت ورود و خروج کارمندان بصورت دستی و کاغذی

·         جلوگیری از تضییع حقوق پرسنل

·         قابلیت انتقال اطلاعات به نرم افزار های تخصصی حقوق و دستمزد

·         جلوگیری از بروز خطای سهوی یا عمدی انسانی و ثبت دقیق ورود و خروج ها

·         سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط کارمندان

·         جلوگیری از پیشامدهای ناگهانی مانند خطا در محاسبات ساعت مرخصی ، ماموریت و حضور کارمندان

·         حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته برگه ماموریت ، مرخصی و حضور و غیاب

·         جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان برگه ماموریت ، مرخصی و …

·         حفظ و نگهداری و بازیابی اطلاعات به راحتی امکان پذیر است

·         چاپ برگه ها با نام و مشخصات مشتری و سازمان

·         قابلیت سفارشی کردن کلیه گزارشات و ثبت نرم افزار به نام خودتان

امکانات کلی نرم افزار حضور و غیاب

·         امکان ثبت و ویرایش مشخصات کارمندان به تعداد نامحدود

·         تعریف انواع استخدامی ها ، انواع مرخصی و انواع ماموریت ها

·         تعریف واحد های سازمانی و انواع سمت ها

·         تعریف اطلاعات کارمندان به همراه عکس کارمند

·         اختصاص کارمندان به شیفت های تعریف شده

·         ورود اطلاعات حضور و غیاب (امکان ورود و محاسبه زمان ورود و خروج)

·         ثبت اطلاعات مالی و محاسبه حقوق بر اساس روزهای کارکرد ، غیبت ، مرخصی و … برای کارمندان

·         امکان چاپ فیش حقوقی و تسویه حساب

·         گزارش لیست کارمندان بصورت کلی و جزئی

·         گزارش کلی از وضعیت کارمندان (شامل ساعت کارکرد ، غیبت ها ، اضافه کار ، کسر کار و …

·         گزارش جزئی و روزانه از حضور و غیاب و کارکرد کارمندان

·         تنظبمات اضافه کار مجاز ، غیبت ، مرخصی ، فیش حقوقی به ازای هر شیفت

·         تنظیمات محاسبه حقوق بر اساس بازه زمانی و یا تعداد روز کارکرد

·         قابلیت محاسبه حق بیمه بصورت درصدی و مبلغ ثابت

·         و …

·         مشهد بولواراستقلال بین استقلال ۴و چ میلاد پ۳۶ 

·         طبقه۳ واحد۸

·          ۰۹۱۵۷۶۷۰۰۲۵***اسماعیلی

·         www.rayanpersis.com

 

 

نیازمندی صنعتلینک منبع

آگهی صنعت