بیمه عمر و تشکیل سرمایه

استاندارد


بیمه سامان” طرح ویژه بیمه عمر و تشکیل
سرمایه با شرایط ویژه بازنشستگی ۱۰ ساله “

ویژگی های داشتن بیمه عمر و تشکیل سرمایه
به صورت انفرادی در سامان:

* انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود
پرداختی( پرداخت سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی)

* امکان دریافت وام تا ۹۰% حساب اندوخته
از پایان سال اول

* برداشت از حساب اندوخته از پایان سال
اول

* پرداخت سرمایه ای بالغ بر ۴ برابر حق
بیمه در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده

* پرداخت سرمایه از کار افتادگی برابر مبلغ
سرمایه فوت هر سال در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شده

* معافیت بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه به
مدت ۱۰ سال در صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه

* پرداخت دو برابر حق بیمه سالیانه به مدت
۱۰ سال در صورت از کار افتادگی کامل و دائم

* پرداخت هزینه‌های درمانی درصورت بروز
بیماری‌های صعب‌العلاج تا سقف۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

* انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه بسته
به میزان درآمد هر شخص

* امکان بیمه شدن از بدو تولد تا سن ۷۰
سالگی

ستارخان -باقرخان-پلاک۹۹-واحد۹      

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان