نحوه ثبت انحلال شرکت

استاندارد


شرایط انحلال یک شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن است از اراده آنها خارج باشد و در شرایطی خاص(فوت شرکاء، برشکستگی و….) که به آن اشاره خواهد شد ایجاد شود .

با شرایط ثبت انواع شرکت های تجاری آشنا شدید اکنون اگر به هر دلیلی قصد خاتمه فعالیت و انحلال شرکت را گرفته اید در این مقاله ما روش اعلام انحلال شرکت را اعلام می نماییم روشهای انحلال در قانون تجارت مانند روش های ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت ثبت شده اندکی متفاوت می باشد که به مهمترین و رایج ترین انواع این شرکت در این مقاله پرداخته خواهد شد:

انحلال شرکت سهامی خاص

در این شرایط شرکت سهامی خاص منحل خواهد شد:

۱- زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد(عدم دستیابی به هدف و یا محقق شدن کامل آن)

۲- در صورت انقضای زمان تایین شده برای شرکت و عدم تمایل شرکاء به تمدید آن

۳- در صورت ورشکستگی

۴- درهر زمان که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از :

۱- اصل صورت جلسه انحلال شرکت

۲- آخرین روزنامه رسمی شرکت

۳- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد

۴-اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . 

تماس با ما: 

تهران ولیعصر ، بالاتر از ونک ، کوچه شریفی ،
پلاک ۵۵ ، واحد ۱۳

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۲۵۸۸

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۸۲۷۳

http://Kiasabt.com

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان