نرم افزار خرید و تدارکات داخلی آرین سیستم

استاندارد


نرم
افزار خرید و تدارکات داخلی آرین سیستم

آیا
می دانید یکی از مهم ترین فعالیت ها برای رسیدن به اهداف سازمان چیست؟! همان طور که
می دانیم یکی از قدیمی ترین فعالیت های سازمان برای انجام فعالیت ها و رسیدن به اهداف
، خرید و تدارکات داخلی است. تدارکات یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان است که با
تمام بخش های مختلف سازمان از جمله حسابداری و مالی ، پرسنلی ، انبارداری ، خرید ،
تولید ، طراحی ، توسعه و تعمیر و نگهداری رابطه مستمر و دائمی دارد. یکی دیگر از دلایل
اهمیت تدارکات نقش واسطه ای آن است که بین بخش های مختلف سازمان و بسیاری از مراکز
خارجی ایجاد رابطه می کند. با توجه به این اهمیت ، استفاده از روش ها و راهکارهای مناسب
از جمله نرم افزار خرید و تدارکات داخلی مختلف تاثیر بسیاری در بهبود انجام فرآیندهای
سازمان خواهد داشت.

آیا
هنوز راهکار مناسبی برای فرایند خرید و تدارکات سازمان خود نیافته اید؟! گروه داده
پردازی آرین سیستم را می توان یکی از بزرگترین شرکت های طراحی ، تولید و توسعه نرم
افزارهای سازمانی به شمار آورد که با بیش از یک دهه سابقه ، اقدام به تهیه بهترین نرم
افزار خرید و تدارکات داخلی سازمانی کرده است. آرین سیستم برای انجام این هدف پس از
شناخت دقیق نیازهای مشتری اقدام به طراحی نرم افزار مناسب با ویژگی ها و درخواست های
مشتری خواهد کرد.

ویژگیهای
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی آرین سیستم
:

·        
امتیاز دهی به هر یک از تامین کنندگان و
تعریف تامین کنندگان کالا

·        
گروه بندی تامین کنندگان کالا و خود کالا
به صورت درختواره ای

·        
تعریف پارامترهای مورد نیاز جهت ارزیابی
تامین کنندگان

·        
تعریف فرایند و رویه های خرید و تدارکات
و قابلیت ردیابی عملیات خرید

·        
تعریف تنخواه داران و معرفی پرسنل واحد
بازرگانی

·        
صدور سند درخواست خرید کالا و خدمات بر
اساس درخواست کالا از انبار

·        
صدور سند سفارش خرید کالا و خدمات بر مبنای
درخواست خرید کالا

·        
تعیین نوع خرید بر مبنای دریافت استعلام
، برگزاری مناقصه و خریدهای جزئی

·        
صدور سند پیش فاکتور خرید کالا و خدمات
بر مبنای سفارش خرید کالا و خدمات

·        
صدور سند فاکتور خرید و برگشت از خرید کالا
و خدمات بر مبنای پیش فاکتور درخواست خرید کالا و خدمات

·        
تسهیم عوامل خرید (هزینه حمل ، تخفیف ،
عوارض و … ) بر روی تک تک کالاها و خدمات از سند فاکتور خرید

·        
صدور سند برگ تحویل کالا بر مبنای فاکتور
خرید کالا

·        
صدور سند برگشت از خرید کالا بر مبنای برگ
تحویل کالا

·        
کنترل و تایید اسناد خرید کالا و خدمات
در هر یک از مراحل خرید

·        
انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای office و قابلیت ارسال گزارشات و اطلاعات به صورت:

Excel
, Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text         

·        
گزارشات خرید کالا و خدمات بر مبنای کالا
، تامین کنندگان ، انبار ، پرسنل خرید و سایر پارامترها

·        
گزارشات تامین کنندگان گروه کالا و خدمات
خاص

·        
گزارشات پیگیری کالا و خدمات بر اساس اسناد
مرجع دار

·        
گزارشات مقایسه ای وضعیت حسابداری خرید
تامین کنندگان کالا و خدمات

·        
گزارشات استعلام های دریافتی از تامین کنندگان

·        
گزارشات اقلام ارسالی تامین کنندگان بر
اساس کالا ، گروه کالا ، انبار و …

·        
گزارشات مدیریتی نرم افزار خرید و تدارکات

·        
گزارش آخرین وضعیت اسناد خرید کالا و خدمات

نیازمندی اینترنتیلینک منبع

ثبت آگهی رایگان