مرکز خدمات کارت PVC

استاندارد


مرکز خدمات کارت PVC

فرزان
کارت آسیا ارائه کننده انواع کارت مایفر ،کارت ۱۲۵،کارت بانکی (کارت نوار
مغناطیسی) کارت هوشمند ،انواع کارتخوان ،انواع ریدر ،انواع پرینتر کارت
PVC ،لوازم مصرفی
پرینتر چاپ کارت
PVC ،ریبون پرینتر PVC و مرکز خدمات چاپ کارت PVC درکشور می باشد.

کارت PVC تماسی

کارت PVC غیر تماسی

کارت
نوار مغناطیسی (های کو ، لوکو)

کارت PVC ترکیبی (کارت
هایبرید)

کارت PVC بدون تماس  (Ro)125

کارت PVC بدون تماس
مایفر

کارت HID

کارت PVCرنگی

کارتخوان
مایفر

کارتخوان
۱۲۵

کارتخوان
نوار مغناطیسی

کارتخوان
HID

ریدر
مایفر

ریدر ۱۲۵   

ریدر
نوار مغناطیسی

ریدر HID

پرینتر
کارت
PVC فارگو

پرینتر
چاپ مستقیم

پرینتر
چاپ غیر مستقیم

پرینتر
چاپ افست

ریبون
پرینتر کارت
PVC

گیت
تمیز کننده پرینتر کارت
PVC

آنتن RFID

ریدر RFID

هند
هلد
RFID

تگ و
لیبل
RFID

دستبند
RFID

تگ
مایفر

تگ
۱۲۵

تگ HF

تگ UHF

پرینتر
کارت
HiTi PVC

پرینتر
کارت
Cim PVC

پرینتر
کارت
Sunlight k3

ریبون
رنگی سانلایت

ریبون
مشکی سانلایت

ریبون
رنگی فارگو

ریبون
رنگی
HiTi

ریبون
رنگی
Cim

نرم
افزار چاپ کارت

نرم
افزار
CRM (نرم افزار مدیریت مشتریان)

نرم
افزار مدیریت تخفیف مشتریان

نرم
افزار باشگاه مشتریان

سیستم
کارت اعتباری مشتریان

 

مرکز
خدمات کارت
PVC

آدرس
دفتر شیراز: شیراز خیابان نادر رو به رو منوچهری کوچه ۱۰ ساختمان دماوند واحد ۱

تلفن
دفتر شیراز: ۰۹۱۷۷۱۷۸۲۴۱ -۰۷۱۳۲۲۹۴۷۰۸

تلفن
دفتر تهران: ۰۹۱۲۸۳۸۸۲۴۰ – ۰۲۱۴۴۶۱۸۶۹۳ – ۰۲۱۴۴۶۱۸۶۹۴   

آدر س
سایت:
Farzancard.ir

مرکز
خدمات کارت
PVC

 لینک منبع