مرکز خدمات کارت PVC شیراز

استاندارد


مرکز خدمات کارت PVC شیراز

فرزان
کارت آسیا ارائه کننده انواع کارت مایفر ،کارت ۱۲۵،کارت بانکی (کارت نوار
مغناطیسی) کارت هوشمند ،انواع کارتخوان ،انواع ریدر ،انواع پرینتر کارت
PVC ،لوازم مصرفی
پرینتر چاپ کارت
PVC ،ریبون پرینتر PVC و مرکز خدمات چاپ کارت PVC درشیراز می باشد.

کارت PVC تماسی شیراز

کارت PVC غیر تماسی شیراز

کارت
نوار مغناطیسی (های کو ، لوکو) شیراز

کارت PVC ترکیبی (کارت
هایبرید) شیراز

کارت PVC بدون تماس  (Ro)125 شیراز

کارت PVC بدون تماس
مایفر شیراز

کارت HID شیراز

کارت PVCرنگی شیراز

کارتخوان
مایفر شیراز

کارتخوان
۱۲۵ شیراز

کارتخوان
نوار مغناطیسی شیراز

کارتخوان
HID شیراز

ریدر
مایفر شیراز

ریدر
۱۲۵ شیراز

ریدر
نوار مغناطیسی شیراز

ریدر HID شیراز

پرینتر
کارت
PVC فارگو شیراز

پرینتر
چاپ مستقیم شیراز

پرینتر
چاپ غیر مستقیم شیراز

پرینتر
چاپ افست شیراز

ریبون
پرینتر کارت
PVC شیراز

گیت
تمیز کننده پرینتر کارت
PVC شیراز

آنتن RFID شیراز

ریدر RFID شیراز

هند
هلد
RFID شیراز

تگ و
لیبل
RFID شیراز

دستبند
RFID شیراز

تگ
مایفر شیراز

تگ
۱۲۵ شیراز

تگ HF شیراز

تگ UHF شیراز

پرینتر
کارت
HiTi PVC شیراز

پرینتر
کارت
Cim PVC شیراز

پرینتر
کارت
Sunlight k3 شیراز

ریبون
رنگی سانلایت شیراز

ریبون
مشکی سانلایت شیراز

ریبون
رنگی فارگو شیراز

ریبون
رنگی
HiTi شیراز

ریبون
رنگی
Cim شیراز

نرم
افزار چاپ کارت شیراز

نرم
افزار
CRM (نرم افزار مدیریت مشتریان) شیراز

نرم
افزار مدیریت تخفیف مشتریان شیراز

نرم
افزار باشگاه مشتریان شیراز

سیستم
کارت اعتباری مشتریان شیراز

 

مرکز
خدمات کارت
PVC شیراز

آدرس
دفتر شیراز: شیراز خیابان نادر رو به رو منوچهری کوچه ۱۰ ساختمان دماوند واحد ۱

تلفن دفتر شیراز: ۰۹۱۷۷۱۷۸۲۴۱ –  ۰۷۱۳۲۲۹۴۷۰۸  

تلفن
دفتر تهران: ۰۹۱۲۸۳۸۸۲۴۰ – ۰۲۱۴۴۶۱۸۶۹۳ – ۰۲۱۴۴۶۱۸۶۹۴  

آدر س
سایت:
Farzancard.ir

مرکز
خدمات کارت
PVC شیراز

 لینک منبع