کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (مقدماتی)

استاندارد


کتاب آموزش
کاربردی

Arc GIS
(مقدماتی)

مولفان: سعید
جوی زاده ، منیژه براهیمی، میلاد قمرزاده، مسلم شمشیری

درباره این
کتاب:

GIS
مخفف واژه های
Geographic Information System
و به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی است. این سیستم بستری برای ذخیره، نگهداری،
مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و برای کار همزمان با داده هایی
که وابستگی مکانی و توصیفی دارند طراحی شده است.

برای بهره گیری
صحیح از قابلیت های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در درجه اول به درک درستی از آن
نیاز دارید و سپس باید با ساختار اطلاعاتی آن آشنا باشید و از طرفی برای پیاده
سازی یک سیستم
GIS توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی
متشکله ی آن (که رکن اساس هرسیستم
GIS را تشکیل داده
و توامندی ها و پتانسیل های آن را تعیین می کند) اجتناب ناپذیر است.

سیستم اطلاعات
جغرافیایی یک سیستم کامپیوتر محور می باشد که به عنوان یک مجموعه ی متشکل از سخت
افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل های پردازش داده، به
منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و … اطلاعات
جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب حاضر (به
همراه کتاب پیشرفته) دربردارنده ی مطالبی نسبتاً کامل در خصوص برنامه ی
 Arc GIS
است که مباحث اشاره شده را پوشش می دهد و نیاز کاربران این حوزه را به طور کامل
برطرف می سازد.

فهرست مطالب

فصل اول: سیستم های اطلاعات جغرافیایی

·        
تعریف سیستم
اطلاعات جغرافیایی

·        
ارکان و مولفه
های اصلی
GIS

·        
تاریخچه مختصر GIS

·        
سر تحول GIS

·        
انواع مدل در GIS

·        
دستگاه مختصات
جغرافیایی

·        
تعریف سیستم
تصویر

·        
سیستم های
تصویرو نقشه ها

·        
سیستم تصویر
جهانی مرکاتور جانبی (
UTM)

·        
سیستم ژئودتیک
جهانی

·        
سیستم مختصات
لامبرت هم شکل

·        
انواع فرمت های GIS

·        
مراحل انجام یک
پروژه در
GIS

فصل دوم: آشنایی با محیط Arc MAP

·        
معرفی نرم افزار
Arc MAP

·        
آشنایی با محیط Arc
MAP

·        
جدول مندجات

·        
طریقه اضافه
کردن نوارها در محیط
Arc MAP

·        
بازکردن یک
پروژه

·        
وارد کردن
دادهها در
Arc MAP

·        
انواع روش های
ذخیره کردن یک پروژه در
Arc MAP

فصل سوم: ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع کردن

·        
انواع ژئورفرنس

·        
تغییر مختصات
فایل های دسترسی

·        
تعریف سیستم
تصویر برای لایه س اطلاعاتی در نرم افزار
Arc GIS

·        
استفاده از Google
earth
در زمین مرجع کردن

فصل چهارم: جداول توصیفی

·        
ساختار جدول ها
در
GIS

·        
نمایش یک Table

·        
ابزارهای موجود
در جدول توصیفی

·        
دیگر تغییرات در
جدول اطلاعات توصیفی

·        
چگونه دو جدول
توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟

·        
ایجاد یک جدول
اطلاعاتی جدید

فصل پنجم: اتصال و ارتباط جداول

·        
اتصال جدول ها
به یکدیگر

·        
ارتباط بین جدول
ها

·        
روش های مختلف
دسترسی به
Join  و Relate

·        
روش های اتصال
اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر

·        
حذف کردن یک
جدول متصل شده

·        
ارتباط دو جدول
اطلاعات توصیفی با یکدیگر

·        
حذف کردن یک
جدول ارتباط یافته

·        
اتصال بر مبنای
ارتباط فضایی

فصل ششم: استفاده از GPS
در
GIS

·        
GPS
چیست؟

·        
طریقه وارد کردن
اطلاعات
GPS به GIS

فصل هفتم: گراف

·        
تعریف گراف

·        
انواع نمودارها

·        
روش های ایجاد
نمودار در نرم افزار
Arc MAP

فصل هشتم: روش تهیه گزارش در Arc
MAP
یا Report

فصل نهم: Shape
file
  و Geodatabase

·        
شیب فایل چیست؟

·        
طرز تهیه Shape
file
 

·        
Geodatabase
چیست؟

فصل دهم: رقومی کردن نقشه ها یا ترسیم عوارض

·        
تعریف رقومی
کردن

·        
مراحل رقومی
سازی نقشه

فصل یازدهم: نماد

·        
تعریف

·        
نمادسازی

·        
انواع نقشه های
موضوعی براساس تکنیک نمادگذاری

·        
تغییر رنگ و شکل
عوارض

·        
طبقه بندی عوارض
لایه ها

فصل دوازدهم: برچسب گذاری

·        
راه اول

·        
راه دوم

·        
تبدیل برچسب به Annotation

فصل سیزدهم: ایجاد و مدیریت گراف ها

·        
دسترسی به
نوارابزار
DRAW

·        
آشنایی با نوار
ابزار
DRAW

فصل چهاردهم: مدیریت انتخاب ها

·        
عملیات پرس و جو
را می توان به چندین روش انجام داد

·        
کاربرد سایر
دستورات
Selection

فصل پانزدهم: Geoprocessing

·        
اصول اساسی در
پردازشهای مکانی

·        
تعیین حریم

·        
Clip

·        
برش زدن فایل
های رستری

·        
Intersect

·        
Union

·        
Merge

·        
Dissolve

فصل شانزدهم: استفاده از لایه های CAD
و
DGN در GIS

·        
تبدیل فایل های CAD
به
GIS

·        
نحوه تبدیل فایل
CAD به Shape file 

·        
نحوه تبدیل فایل
CAD به Geodatabase

·        
داده های سازمان
نقشه برداری با فرمت
DGN

·        
روش تبدیل DGN
به
GIS

فصل هفدهم: تبدیل لایه های GIS
به فرمت
Google earth و برعکس

·        
Layer
To KML

·        
Map To
KML

·        
KML To
Layer

فصل هجدهم: Bookmark
و
Hyperlink

·        
نحوه دسترسی به
ابزار
Bookmark

·        
روش ایجاد Bookmark

·        
مدیریت Bookmark

·        
روش استفاده از Bookmark

·        
Hyperlink

·لینک منبع