انجام پروژه شبیه سازی موتور الکتریکی – JMAG ، CEDRAT FLUX ، ANSYS MAXWELL

استاندارد


انجام پروژه شبیه سازی موتور الکتریکی – JMAG ، CEDRAT FLUX ، ANSYS MAXWELL
•       بهینه سازی گشتاورهای ناشی از بر همکنش روتور و استاتور
•       انالیز حساسیت موتور نسبت به پارامترهای هندسی
•       انالیز و بهینه سازی موتورهای الکتریکی ۳ فاز القایی
•       انالیز و بهینه سازی ترمزهای الکترومغناطیسی
•       محاسبه نیروهای لورنتز –Lorentz Force Analysis
•       انالیز کارایی موتورهای الکتریکی
•       بهینه سازی ارتعاشاتی موتور برای کاهش میزان صدای تولید شده
•       انجام پروژه شبیه سازی موتورهای الکتریکی با JMAG ، CEDRAT FLUX ، ANSYS MAXWELL
لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب
Engineering Simulation Laboratory
       مرکز آموزش های تخصصی کاربرد محور تحلیل و شبیه سازی برای دانشجویان،
محققان و مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور.
       اماده عقد قرارداد آموزشی و تحقیقاتی با مراکز علمی، تحقیقاتی،
دانشگاهی ، صنعتی و نظامی.
       ما کاهش چشمگیر در هزینه های ساخت و آموزش تخصصی شما را تضمین میکنیم.
       آدرس: تبریز ، شهرک فناوری خودرو –  ساختمان اداری – واحد۴۰۴
       ایمیل: esimlab.group@gmail.com
       شماره تماس: ۰۴۱۳۴۴۷۶۶۱۴
       شماره موبایل : ۰۹۰۳۲۸۳۲۳۳۲
www.esimlab.com
http://esimlab.com/?page_id=1011لینک منبع