مرکز ترجمه بین المللی الفبا 字母国际翻译中心

استاندارد


 

 

字母国中心

文档和文本翻译专业

从翻到中国的波斯

自波斯中国

从英到中国

从翻到中国英

_________________

Tel:  ۲۲۰۵۴۴۰۶ 
– ۲۲۰۵۴۱۰۶ ۰۹۱۲۰۳۵۶۲۴۸

www.alintran.com

info@alintran.com

alintran4@gamil.com

_____________________________________

地址:۳۴
一楼 – Mellat – Mellat公园德黑

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  مرکز ترجمه بین المللی
الفبا

ترجمه حرفه ای از اسناد و متون

ترجمه از چینی به فارسی

ترجمه از فارسی به چینی

ترجمه از انگلیسی به چینی

ترجمه از چینی به انگلیسی

_________________

Tel:  ۲۲۰۵۴۴۰۶ 
– ۲۲۰۵۴۱۰۶ ۰۹۱۲۰۳۵۶۲۴۸تلگرام

___________________________________

www.alintran.com

info@alintran.com

alintran4@gamil.com

_____________________________________

آدرس:
تهران – خیابان ولیعصر – روبری پارک ملت  -
برج ملت  – طبقه همکف – شماره ۳۴

 لینک منبع