فروش ونصب پکیج های دوربین مدار بسته

استاندارد


فروش نصب پکیج و دوربین مدار بسته
دو عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 700.000  تومان  ،   ۲MP : 800.000  تومان  ،   HD TURBO : 1.000.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
چهار عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 1.050.000  تومان  ،   ۲MP : 1.250.000  تومان  ،   HD TURBO : 1.450.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
شیش عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 1.250.000  تومان  ،   ۲MP : 1.650.000  تومان  ،   HD TURBO : 2.350.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
هشت عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 1.650.000  تومان  ،   ۲MP : 2,050.000  تومان  ،   HD TURBO : 2.750.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
ده عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 2.300.000  تومان  ،   ۲MP : 2.650.000  تومان  ،   HD TURBO : 3.450.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
دوازده عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 2.600.000  تومان  ،   ۲MP : 3.050.000  تومان  ،   HD TURBO : 3.850.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی مبایل شما
چهارده عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 2.900.000  تومان  ،   ۲MP : 3.450.000  تومان  ،   HD TURBO : 4.250.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
شانزده عدد دوربین+ یک عدد دستگاه چهار کانال و هارد با کیفیت عالی  و هجده ماه گارانتی به همراه نصب کامل .
با کیفیت ۱٫۳ MP : 3.250.000  تومان  ،   ۲MP : 3.950.000  تومان  ،   HD TURBO : 4.750.000  تومان
                           هدایای ویژه : میکروفن   و  انتقال تصویر برروی موبایل شما
بازدید از محل به صورت رایگان و در اسرع وقت انجام میگرددلینک منبع